RegJoint implantin ja jänneartroplastian yhdistelmän kliininen vertailututkimus

Dietrich A.K.I.M., Winkelmannn M., O´Loughlin P.F., Krettek C. and Gaulke R. Arthroplasty of the trapeziometacarpal joint with or without bioabsorbable polylactide scaffold (RegJoint™) interposition. Journal of Hand Surgery and Rehabilitation. Tutkimuksessa potilailla ei havaittu kudosreaktioita, eikä tilastollisesti merkittävää eroa näiden kahden hoitovaihtoehdon välillä.

Linkki julkaisuun