Retrospectiivinen katsaus RegJoint implantin tuloksiin CMC artroplastiassa

Marcuzzi et al. on julkaissut pitkän aikavälin tulokset kliinisistä tutkimuksista, jotka tehtiin 2004 – 2006 CE merkinnän hakemista varten. Voima ja liikelaajuus paranivat ja kipu väheni, eikä tässä ryhmässä tarvittu uusintaleikkauksia.

Linkki julkaisuun