Uusintaleikkaukset trapeziometakarpaali arthroplastiassa

Simo Mattila ja Eero Waris ovat julkaisseet 10 vuoden seurantatulokset leikkauksista ja arvioineet riskitekijöitä ja uusintaleikkausten tulosten onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Uusintaleikkauksia esiintyi tällä indikaatioalueella 5% ja 9% alle 55 vuotiailla potilailla.

Linkki julkaisuun