Tieteelliset julkaisut

10.03.2022

Peukalon tyvinivelleikkaus RegJoint implantilla uudistetulla leikkaustekniikalla

Sander A. L., Buhrmann C. F., Sommer K. and Frank, J. 2021. Simplified abductor  pollicis longus suspension interposition arthroplasty for…

Lue lisää
Linkki julkaisuun
10.03.2022

Simo Mattilan väitöskirja RegJoint implantin kliinisistä tuloksista peukalon tyvinivelessä

Mattila S. 2021. Clinical results of polylactide implant arthroplasty for trapeziometacarpal osteoarthritis with special reference to revision surgery. Väitöskirja

Lue lisää
Linkki julkaisuun
10.03.2022

RegJoint implantti rystynivelten vaikeassa revisiotapauksessa

Labér, R., Oyewale M., Herren D.B. Bioabsorbable poly-L/D-lactide (96/4) scaffold arthroplasty as a salvage procedure in the metacarpophalangeal joint. Journal…

Lue lisää
Linkki julkaisuun
10.03.2022

RegJoint implantin ja jänneartroplastian yhdistelmän kliininen vertailututkimus

Dietrich A.K.I.M., Winkelmannn M., O´Loughlin P.F., Krettek C. and Gaulke R. Arthroplasty of the trapeziometacarpal joint with or without bioabsorbable…

Lue lisää
Linkki julkaisuun
13.08.2021

Retrospectiivinen katsaus RegJoint implantin tuloksiin CMC artroplastiassa

Marcuzzi et al. on julkaissut pitkän aikavälin tulokset kliinisistä tutkimuksista, jotka tehtiin 2004 – 2006 CE merkinnän hakemista varten. Voima…

Lue lisää
Linkki julkaisuun
13.08.2021

RegJoint implantin kliiniset tulokset peukalon tyvinivelen uusintaleikkauksissa

Dr. Kennedy et al julkaisi 22 potilaan hyvät tulokset vähintään kahden vuoden seuranta-ajalla. Potilaat olivat eri syistä joutuneet uusintaleikkauksiin ja…

Lue lisää
Linkki julkaisuun
13.08.2021

9 vuoden seurantatulokset RegJoint implantista isovarpaan tyvinivelessä (MTP 1)

Dr. Partio at al julkaisi pitkän aikavälin seurantatulokset 18 potilaasta, joilta oli leikattu kaikkiaan 21 isovarpaan tyviniveltä kliinisten tutkimusten aikana…

Lue lisää
Linkki julkaisuun
13.08.2021

Alustavat tulokset RegJoint implantista totaalitrapezektomiassa

Dr. Mattila et al julkaisi 18 kuukauden seuranta-ajan tulokset 34 potilaan aineisosta. Kliinisiä tulokset arvioitiin tyydyttäviksi, mutta huomautettiin havaituista osteolyysin…

Lue lisää
Linkki julkaisuun
13.08.2021

Uusintaleikkaukset trapeziometakarpaali arthroplastiassa

Simo Mattila ja Eero Waris ovat julkaisseet 10 vuoden seurantatulokset leikkauksista ja arvioineet riskitekijöitä ja uusintaleikkausten tulosten onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä….

Lue lisää
Linkki julkaisuun
13.08.2021

Yhden vuoden kliiniset tulokset trapeziumin kokopoiston jälkeen

Van Royen at el julkaisi pienen kymmenen potilaan aineiston. Yhden vuoden seuranta-aika on lyhyt lopullisten johtopäätösten tekemiseen hoitotuloksesta.

Lue lisää
Linkki julkaisuun